TURNERINGSREGLER Nesøya Sommercup 2019

Denne turneringen arrangeres iht. Breddereglementet og de øvrige regler som gjelder NFF sine konkurranser. Kampene følger NFFs Spilleregler og retningslinjer – barnefotball (6–12 år) med unntak som nevnes i turneringsreglementet.

Følgende tilpasninger til regelverk er utarbeidet for denne turneringen:

 

1. SPILLETID


Alle klasser 1 x 25 minutter, det blir ikke ført resultater, alle lag får minimum 3 kamper.

 

2. SPILLEBERETTIGELSE:

Ingen spiller kan spille på mer enn et lag under cupen.

Spillere som skal delta skal være spilleberettiget etter Breddereglementet § 2-1.

Overårige spillere godtas ikke (dispensasjon fra dette kan søkes til turneringsledelsen).

 

3. AVSPARK


Det lag som står oppført først i kampprogrammet (hjemmelag) tar avspark. Begge lag møter på oppsatt bane minimum 10 minutt før avspark. Kamper blir blåst i gang, og avsluttet med fløytesignal fra sekretariat.

 

4. DRAKTLIKHET


Ved draktlikhet skal det lag som står sist oppført i kampprogrammet bytte drakter, eventuelt benytte vester. Vester er til låns ved banesekretariatet.

 

5. SPILLERNES UTSTYR


Samtlige spillere skal bruke leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggbeskyttere er ikke protestgrunnlag.

 

6. FAIR PLAY


Alle lag gjennomfører Fair Play-hilsen før og etter alle kamper. Alle tilskuere plikter å følge foreldrevettreglene til Norges Fotballforbund.

 

7. PROTESTER


Protest behandles av turneringens jury, som består av tre personer. Juryens avgjørelse er endelig. Eventuell protest må meddeles dommeren rett etter kampen, og leveres skriftlig til sekretariatet innen 20 minutter etter kampens slutt. Det er kun lagets trener som kan levere protest.

 

8. JURY


Juryformann Arrangementansvarlig
Jurymedlem 1 Representant fra deltagende klubb 1
Jurymedlem 2 Representant fra deltagende klubb 2

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket