TURNERINGSREGLER Nesøya Sommercup

 
Denne turneringen arrangeres iht. Breddereglementet og de øvrige regler som gjelder NFF sine konkurranser. Kampene følger NFFs Spilleregler og retningslinjer – barnefotball (6–12 år) med unntak som nevnes i turneringsreglementet.

Følgende tilpasninger til regelverk er utarbeidet for denne turneringen:

1. SPILLETID

Alle klasser 1 x 25 minutter, det blir ikke ført resultater, alle lag får minimum 3 kamper.

2. SPILLFORM:

I klassene G/J8 og G/J9 spilles det 5er.
I klassene G/J10, G/J11 og G/J12 spilles det 7er.
 
3. SPILLEBERETTIGELSE:

Ingen spiller kan spille på mer enn et lag under cupen (dispensasjon kan søkes til turneringsledelsen minimum 1 veke før cupen.

Spillere som skal delta skal være spilleberettiget etter Breddereglementet § 2-1.

Overårige spillere godtas ikke (dispensasjon fra dette kan søkes til turneringsledelsen minimum 1 veke før cupen.

4. AVSPARK

Det lag som står oppført først i kampprogrammet (hjemmelag) tar avspark. Begge lag møter på oppsatt bane minimum 10 minutt før avspark. Kamper blir blåst i gang, og avsluttet med fløytesignal fra sekretariat.

5. DRAKTLIKHET

Ved draktlikhet skal det lag som står sist oppført i kampprogrammet bytte drakter, eventuelt benytte vester. Vester er til låns ved banesekretariatet.

6. SPILLERNES UTSTYR

Samtlige spillere skal bruke leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggbeskyttere er ikke protestgrunnlag.

7. FAIR PLAY

Alle lag gjennomfører Fair Play-hilsen før og etter alle kamper. Alle tilskuere plikter å følge foreldrevettreglene til Norges Fotballforbund.

8. PROTESTER

Protest behandles av turneringens jury, som består av tre personer. Juryens avgjørelse er endelig. Eventuell protest må meddeles dommeren rett etter kampen, og leveres skriftlig til sekretariatet innen 20 minutter etter kampens slutt. Det er kun lagets trener som kan levere protest.

9. JURY

Juryformann: Kristoffer Erskine
Jurymedlem 1: Erling Ola Fykse
Jurymedlem 2: Pedro Leitao
Jurymedlem 3: Tor Arild Janson-Haddal

 
Vilkår

Påmeldte lag forplikter seg til å følge Nesøya Sommercups gjeldende turneringsregler.

Påmeldingen er bindende.

Ved påmelding samtykker du i at NIL kan benytte bilder og film tatt på cupen til publisering på NILs nettsider, Facebook-sider og -grupper, Instagramkontoer, i tillegg til trykksaker som årsrapporter ol.l. Hvis du ikke ønsker å gi et slikt generelt samtykke, send en epost til post@nesoyail.no med navn, fødselsdato og aktiviteter som du/barnet deltar på.