FOTBALLGLEDE

Vi har den store gleden av å kunne tilby fotballaktivitet igjen på Nesøya! Vi håper at dette vil gi stor glede og stor aktivitet på Nesøya Idrettspark! Fotballglede følger alle oppdaterte retningslinjer for idrettsaktivitet og smittevern, det skal være trygt og godt å delta. Det sportslige innholdet blir utformet av våre utdannende trenere Tor Arild Janson-Haddal og Pedro Leitao og vår sportslige leder Erling Ola Fykse.

2020-04-16
Torunn

Når?

20. april - 19. juni for ungdom og voksne

27. april - 19. juni for barn


Hvorfor bli med på Fotballglede?

- Helsefremmende både fysisk og psykisk.
- Meget utviklende for hver enkelt spiller med smågrupper med 1 trener på 4 spillere som gir meget tett oppfølging.
- Sosialt i trygge rammer der en får være med sine venner
- Skreddersydde treninger i henhold til alder med fin variasjon mellom ball, styrke, koordinasjon og utholdenhet.


Hva skjer i forkant av oppstart for lagene?

- Lagledere/trenere for alle lag vil bli kontaktet av klubben. Her vil det bli gitt informasjon om hvordan hvert lag, deres spillere og spillernes foresatte skal gå frem opp mot ønsket treningstid og påmelding for spillerne.
- Det vil også bli gitt fullstendig informasjon rundt retningslinjer for oppmøte før aktivitet, gjennomføring av aktivitet og hva en gjør etter at aktiviteten er ferdig.
- Det vil komme informasjon på vår hjemmeside og på alle grupper/sider på Facebook slik at en der også kan lese det en trenger å vite.


Hvordan gjennomføres treningene og hvor mye kan hvert lag trene?

- 11er-banen deles inn i 4 soner og 7er-banen deles inn i 2 soner. I hver sone kan det maksimalt være 1 trener med 4 spillere. Dermed vil det maksimalt kunne være 6 trenere og 24 spillere på de to banene tilsammen til enhver tid.
- Alle treninger følger til enhver tid gjeldende retningslinjer for idretts- og fotballaktivitet, dette opp mot for eksempel bruk av utstyr, hvilke kroppsdeler som kan vere aktive, hvilke type aktivitet som er lov og avstand mellom de som er i aktivitet.
- Klubben stiller med baller, kjegler og mål, og har ansvaret for renhold av utstyret før og etter treningene.
- Alle treninger varer i 50 minutter og begynner alltid hver hele time. På bakgrunn i dette er det en sikkerhetsmargin på 10 minutter mellom hver trening slik at spillere som er ferdig forlater Idrettsparken før de spillerne som skal trene går inn på banene. I tillegg gir det ansatte tid til å vaske utstyret mellom treningene.
- Det er ingen fellessamling før eller etter treningene. Alle lag sine spillere vil være inndelt i faste grupper og alle spillere må til enhver tid følge sin gruppe. Det vil alltid vere en trener som står klar i det antall soner som kreves opp mot antall påmeldte spillere.
- Alle barnelag og voksenlag får tilbud om en trening i uken, dette kan økes til to treninger dersom det er ønskelig og logistikkmessig mulig. Alle ungdomslag får tilbud om to treninger i uken.

 

Hvilke trenere er med og hva kan lagene velge mellom?

- På bakgrunn i retningslinjene vil det med høy sannsynlighet være et stort behov for mange trenere på feltet på samme tid. Våre to hovedtrenere Tor Arild Janson-Haddal og Pedro Leitao fortsetter med sine respektive lag fra vintersesongen og vil i tillegg være med på store deler av alle andre treninger for de lagene i barnefotballen som ønsker å benytte seg av klubbtrenere. I tillegg har vi mange unge, dyktige trenere som er med i teamet og er klare for feltarbeid på Fotballglede.
- I vintersesongen 19/20 hadde vi prøveprosjekt i barnefotballen der alle barnelag fikk tilbud om å ha klubbtrenere på treningene. Etter å ha evaluert prosjektet og fått tilbakemeldinger har klubben bestemt seg for å videreføre prosjektet frem til sommerferien. Det betyr at alle barnelag kan velge mellom å ha frivillige trenere eller klubbtrenere frem til sommerferien.
- Prisene for barnelagene er differensierte ut fra om de velger klubbtrenere eller om de velger frivillige trenere som får øktene tilsendt fra Tor Arild og Pedro.


Nesøya IL forholder seg alltid til bestemmelser som blir gjort fra regjering og kommune, det betyr at det kan komme korrigeringer i tilbudet underveis i perioden og tilbudet vil bli avsluttet umiddelbart dersom det blir lagt den type føringer.

Alle som skal delta skal være påmeldt på forhånd og tilbudet er åpent for alle som har lyst til å være med, uavhengig av hvor stor grad de har spilt fotball tidligere. Alle som deltar må være medlem av Nesøya Idrettslag.

 

Påmelding

 • Alle som skal delta på Fotballglede må melde seg på og betale i forkant av første trening de deltar på.
 • I tillegg må en ha betalt medlemskapet i Nesøya IL for å kunne delta.
 • Dersom en ikke har betalt for begge deler i forkant kan en ikke møte på tilbudet.
 • Påmelding skjer kun via påmeldingsskjema på vår hjemmeside og hver enkelt må selv melde seg eller sitt barn/ungdom på.
 • Klubben og klubbens hovedtrenere har til enhver tid oppdatert oversikt over hvem som har meldt seg på og betalt.
 • Påmelding er bindende. Avbrutt trening refunderes kun ved langvarig sykdom eller skade med legeattest.
 • Ved påmelding aksepterer du at det kan bli tatt bilder og/eller film i løpet av aktivitetene, som kan bli benyttet i NIL sine egne informasjonskanaler. Du kan reservere deg/ditt barn, ved å sende en e-post til post@nesoyail.no.
 • Dersom en er forhindret fra å kunne betale kan en søke om Idrettsstipend ved å følge denne linken: https://www.nesoyail.no/Hjem/Sidemeny/Om-NIL/Nyttige-dokumenter.html
 • Deltakere som med overlegg bryter de gjeldende smittevernstiltak, vil kunne utvises fra trening ut sesongen. Deltakeren vil få en muntlig advarsel før utestegning inntrer. Deltakeravgift vil i slike tilfeller ikke bli refundert.

 

Priser

Nesøya Idrettslag synes det er viktig å kunne tilby trening til alle. Dette må vi gjøre innenfor de smittevernsregler som er gitt (1 trener/voksen per gruppe på 4 barn/ungdom). I denne perioden har vi ingen inntekter fra arrangementer eller kiosksalg. Prisen på treningen må derfor dekke våre reelle kostnader for bruk av trenere. Prisen dekker kun de variable direkte kostnadene, og ingen kostnader ut over det.


Ungdomslag med klubbtrener: Kr. 2500

 • 2 ganger per uke/18 treninger
 • Treninger forberedt  og ledet av hovedtrenerne Pedro Leitao og/eller Tor Arild Janson-Haddal pluss eventuelle klubbtrenere avhengig av antall påmeldinger.


Barne og voksenlag med klubbtrener: Kr. 1200

 • 1 gang per uke/8 treninger
 • Treninger forberedt og ledet av hovedtrenerne Pedro Leitao og/eller Tor Arild Janson-Haddal pluss eventuelle klubbtrenere avhengig av gruppestørrelse og frivillige trenere på barnelag sitt ønske om selv å delta som trener.


Lag med frivillige trenere: Kr 600

 • 1 gang per uke/8 treninger
 • Treninger forberedt og tilsendt på e-post av hovedtrenerne Pedro Leitao og/eller Tor Arild Janson-Haddal.
 • Frivillige trenere har ved dette valget fullstendig ansvar for at alt av utstyr som blir lånt av klubben som for eksempel baller og kjegler blir rengjort etter økten og levert tilbake til klubben på klubbhuset med fullstendig antall.
 • Videre plikter de frivillige trenerne å ha full kontroll over alt av smittevernsregler og retningslinjer for all aktivitet. Dette gjelder også klubben sine føringer for hva som skal skje før og etter selve treningen. Denne informasjonen leses på klubbens hjemmside.
 • Ved brudd på reglement og retningslinjer frafaller tilbudet og treningstiden som laget har fått fra klubben og klubben tar selv over ansvaret for gjenstående treninger med et pålegg på 600 kroner pr. spiller som vil vere med videre.


Dersom et lag ønsker å trene mer enn det gitte tilbudet tar lagleder for laget kontakt med Sportslig Leder Erling Ola Fykse. Ved ønske om flere treninger vil klubben gjøre det som er mulig for å legge tilrette for ønsket og komme med forslag som laget tar stilling til. Ved flere antall treninger vil også prisen på tilbudet bli oppjustert.
- Alle lag i klubben blir gitt tilbud og alle lag i klubben kan komme med ønske om treningstid(er).
- Klubben tar utgangspunkt i at barnelagene trener på et tidligere tidspunkt enn ungdomslagene og voksenlagene.

 

HER FINNER DU ALLE RETNINGSLINJER FOR TRENING I NIL!

Kalender

September
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Aktiviteter

27.09.2021
FOTBALL Sommer 2021 for K35

20:00 - 21:30

Nesøya IL

27.09.2021
FOTBALL Sommer 2021 for M48/M40

20:00 - 21:30

Nesøya IL

29.09.2021
FOTBALL Sommer 2021 for A lag

20:15 - 21:45

Nesøya IL

11.10.2021
CAMP NESØYA NYE deltagere 11 oktober-21 desember 2021

14:00 - 17:00

Nesøya IL

13.10.2021
TALENT NESØYA onsdag barn 2009 og eldre 13 okt-15 des

14:00 - 16:00

Nesøya Il

15.10.2021
TALENT NESØYA fredager barn 2011 og eldre 15 okt-17 des

14:00 - 16:00

Nesøya Il