Kampvert-pool i NIL

Kampverter

Nesøya IL skal ha kampverter på alle hjemmekamper. Kampverter jobber forebyggende og skaper en positiv stemning før, under og etter kampen.

Det er hjemmelagets trener/lagleder som har ansvar for å skaffe en kampvert til alle hjemmekamper. Kampvertene kan rekrutteres fra foreldregruppen eller kan bestilles fra NIL sin egen kampvertpool. Den som bestiller en kampvert er ansvarlig for å betale verten for oppgaven.

Dette gjelder for alle hjemmekamper i alle årsklasser og divisjoner.

Har du behov for en kampvert, tar du direkte kontakt med en av navnene på listen. Vi ønsker at alle får muligheten til å være kampvert og oppfordrer til at oppdrag fordeles så jevnt som mulig mellom de på listen.

Instruks for kampverter, vest og foreldrevettregler henger på klubbhuset (kjøkken).

 

Betaling

For kamper i barnefotballen (under 13 år): Kr. 100 per kamp

For kamper i ungdoms- og voksenfotballen: Kr. 200 per kamp

Lønnen skal betales kontant til kampverten etter endt kamp.

 

Navn Alder Telefon
Stina Horn Johannesen 2005 98 02 29 11
Hedda Sandmæl 2005 90 74 70 49
Santiago Castillo 2004 94 78 83 55 
Oliver Langø  2004 41 15 50 00
Bendik Hjelen  2004 41 50 30 05
Erlend Holstad 2004 91 17 61 09
Eirik Andresen 2004 91 32 58 84
Kasper Eriksson 2004 91 99 32 50
Henrik Nomeland 2003 95 46 66 45
William Nomeland 2003 95 46 66 49
Andreas V. Torjussen 2003 95 84 48 21 
Oliver Florival 2003  
Christian F. Vaaland 2003 41 52 43 91 
Martin Winger Kolberg 2002  95 73 17 27
Torunn 2021-02-09 14:16:03

Instruks for kampverter

 

Smittevernsreglene legger nye føringer for hvordan kamper skal gjennomføres og hvilke oppgaver kampverten skal ivareta. Følgende instruks gjelder:

 

- Møt opp til avtalt tid og ha alltid på deg kampvertvesten din som du har fått utlevert frå klubben.

- Ha kontroll på kva kamp(ar) du skal vere kampvert for, kvatidspunkt kampen startar og kor på bana den skal bli spela.

- Sett fram antibacholdarane ved hovedinngangen ved klubbhuset og ved inngang/utgang midt på 11ar-bana dersom dei ikkje er satt ut allerede.

- Sett opp bane, merk opp innbyttarsoner, ha dialog med eventuelle andre kampvertar som er på jobb på same tid og trenarar som har treningar medlag.

- Husk gode avstandar mellom kampar og treningar, minimum 5 meter skal skille alle treningar og kampar på bana.

- Ønsk velkommen til heimelaget og bortelaget sine trenarar, lagleiarar og spelarar. Forklar dei kor dei skal vere før, under og etter kampen.

- Klubbhuset er stengt for alle utanom ansatte og kampvertar etterklokka 17.00 alle dagar i veka.

- Publikum har ingen adgang innanfor gjerda på banene, dei skal alltid stå utanfor. Dei kan også stå på utsida av gjerdet på fjellet på 11ar-bana. Heimelaget sine supportarar og bortelaget sine supportarar skal stå adskilt under kampen.

- Alle som ikkje spelar kamp skal alltid ha 1 meter avstand til andre personar.

- Skriv ned namn og telefonnummer til alle som er publikum. Du går ein runde i 1. Omgang og ein runde i 2. Omgang for å vere sikker på at du får med alle som tilstades. Ser du at det kjem nokon på slutten av kampen skal du også ha namn og telefonnummer til dei.

- Få inn oversikt over namn og telefonnummer til alle spelarar, trenarar og lagleiarar på laga i barnefotballen.

 - Du kontaktar trenaren til både eimelaget og bortelaget før kamp og får inn lister. I ungdomsfotballen er dette ikkje nødvendig då det blirregistrert i norges fotballforbund sine system før kampstart.

- Under kampen følger du med på innbyttersoner og at alle spelarane og trenarane føreheld seg til sonene.

- Etter kampslutt set du inn antibacholdarane i klubbhuset, dersom klubbhuset er stengt og du ikkje har nøkkel set du dei ved hovedinngangsdøra på klubbhuset.

- Rydd inn alle ballar, kjegler og vestar og legg dei i ballrommet. Dersom ballrommet er stengtog du ikkje har nøkkel legg du utstyret i kassane som er på utsida av klubbhuset tett inntil veggen ned mot 11ar-bana.

- Ta bilde av arket/arkene du har med navn og telefonnummer på dei som var tilstades under kampen du har vore kampvert på. Arket skal vere merka med dato, kva kamp det gjeld og kven som er kampvert. Bilda legg du ved i ein e-post og sender e-posten til både post@nesoyail.noog erling@nesoyail.no

- E-posten du sender blir lagra for eventuell smittesporing, e-posten skal sendast før du reiser frå nesøya idrettspark og arka som du har tatt bilde av skal leggast i postkassen på vegge på klubbhuset som heng ved inngangsdøra til ballrommet.

- Nyt turen heim vel vitande om at du har gjort ein flott innsats, skapt varig fotballglede og bidratt til sikker kampgjennomføring