Torunn 2020-08-14 23:02:21

Priser

Priser sommersesongen 2021

Frivilig trener, 1 el 2 ganger per uke, barn 1950
Frivilig trener, 1 el 2 ganger per uke, ungdom 2100
Frivilig trener, 1 el 2 ganger per uke, voksen 2350
Klubbtrener 1 time per uke, barn 2450
Klubbtrener 1 time per uke, ungdom 2550
Klubbtrener 1 time per uke, voksen 3000
Klubbtrener 2 t per uke, barn 2950
Klubbtrener 2 t per uke, ungdom 3150

 

Våre priser er kostnadsbasert og inkluderer gjennom året:

 • Lagsavgifter/forsikring NFF
 • Kretskontingent NFF Oslo
 • Bruk av banefasiliteter
 • Bruk av klubbens utstyr for trening og kamp
 • Klubbtrener på treninger og kamper (etter eget ønske)
 • Sportslig opplegg og tilrettelegging
 • Spillerutvikling og trenerutvikling
 • Hospiteringsprogram
 • Seriepåmelding OFK, miniserie for de yngste
 • Kampdrakter til spillere og trenere
 • Dommerkostnader i ungdomsfotballen
 • Kampverter for alle hjemmekamper
 • Deltakelse på inntil 2 cuper/Vinterliga per år
 • Administrasjon