Kontaktinformasjon fotball

 

NESØYA IL FOTBALL

 Funksjon  Navn  Telefon  Epost

Sportslig leder

Trenerveileder

Spillerutvikler

Klubbutvikler

Arrangementansvarlig

Kursansvarlig

Ansvarlig lagspåmelding

Sportslig ansvarlig Camp Nesøya Fotball

Sportslig ansvarlig Talent Nesøya Fotball

Frivillighetskontakt

Rekrutteringsansvarlig

Samarbeidsklubbansvarlig

Sportsplanansvarlig

Ansvarlig for samfunns og verdiarbeid

Ansvarlig for sosiale medier

Kretslagskontakt

Medansvarlig NFF Kvalitetsklubb

Tomás Pereira 465 02 112 tomas@nesoyail.no

Trener

Trenerveileder

Spillertroppansvarlig

Jentefotballansvarlig

Hospiteringsansvarlig

Kampvertansvarlig

Medansvarlig sosiale medier

FIKS- og dommerregningansvarlig

Ansvarlig Treningsøkta

Joao Vitor Letras Da Silva 41 41 52 24 vitor@nesoyail.no

Trener

Barnefotballansvarlig

Inkluderingsansvarlig

Utstyrsansvarlig

Eimund Eknes

94473035  

Trener

Anel Novakovic 92228312  

Ungdomsfotballansvarlig

Kristoffer Erskine 92 23 98 87 k-erskine@hotmail.com
Dommeransvarlig og trener Herman Sandmæl 41679906  
Overgangsansvarlig Torunn Breilid 90 99 79 78 post@nesoyail.no
Banebooking Torunn Breilid 90 99 79 78 post@nesoyail.no

 

STYRET I NESØYA IL FOTBALL

Funksjon Navn Telefon Epost
Leder Christian Ødegård 90 84 47 10 christian@nesoyail.no
Nestleder Kathinka Friis-Møller 95 03 78 42 kathinka.friis-moller@compass-group.no
Styremedlem Knut Tollefsen  93 44 47 80 kat73@online.no
Styremedlem/Fair Play ansvarlig Trude Jensen  41 32 67 01 trude.l.jensen@gmail.com

 

TRENERE I NESØYA IL FOTBALL

Tomás Pereira

 

Joao Vitor

Joao%20Vitor.jpg

 Kristoffer Erskine

Kristoffer.jpg

 Herman Sandmæl

Herman.jpg

 William Nomeland

William.jpg

 Oliver Florival

Oliver.jpg

Pelle Horn Johannessen

Pelle.jpg

 

 

Adresse

Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya

Her finner du oss på kartet!