Info fra Asker Kommune vedr. barne- og ungdomsidretten

Asker Kommune har nå kommet med råd og anbefalinger for gjennomføring av idrettsaktiviteter for barn og unge i kommunen (0-19 år). Kommunen ønsker at ungdom 13-19 år også skal trene, og følger ikke Bærum kommunes beslutning om nedstegning av idrettsaktiviteter for alle over 12 år. Les mer her om gjennomføring av aktiviteter for barn fra skoler som er på rødt nivå!

2020-12-09
Torunn

 

RÅD OG ANBEFALINGER TIL ASKERIDRETTEN

Asker kommune er glad for at barn og unge fortsatt kan drive med fritidsaktiviteter. For å bidra til trygge og tydelige rammer, følger her noen råd og anbefalinger. De viktigste tiltakene er fortsatt god hygiene og å holde avstand.  

Som tidligere er det viktig at aktivitet kun skjer i faste treningsgrupper og på faste steder. Idrettslagene oppfordres av kommuneoverlegen til å legge til rette for øvelser som ikke innebærer nærkontakt i perioden vi er inne i nå. Årsaken er at vi daglig har tilfeller med smitte i skoler og barnehager.

Der det er mulig er det ønskelig å gjennomføre treningene uten at man blander utøvere fra ulike grupper/skolekohorter i samme treningsgruppe/aktivitet. Trenerne oppfordres derfor til å planlegge for hvordan treningene kan gjennomføres med dette for øye.

For utøvere som er medlem i idrettsklubber i Asker, men bor i nærliggende kommuner med strengere restriksjoner, anmoder vi om at man ikke deltar på trening i denne korte perioden frem mot jul. Vi minner om at det er en god grunn til at det er strenge restriksjoner der man bor, og at hovedmålet fremdeles er å begrense mobiliteten.

Vi ber om at en ikke tar imot nye medlemmer fra andre kommuner i denne perioden.

Skoler på rødt smittevernnivå
Elever ved skoler på rødt smittevernnivå kan delta på organiserte fritidsaktiviteter. Rødt nivå innebærer mer avstandsregulering og generelt strengere smittevernregler i skolene. Idretten oppfordres på samme måte at utøvere fra skoler på rødt nivå fortsetter å holde avstand gjennom hele treningsøkta. Det er også viktig å opprettholde faste treningsgrupper slik at det ikke er mange forskjellige personer en trener med.


Råd og anbefalinger

- Håndvask/hånddesinfisering både før, under og etter trening. Der nærkontakt med utøvere er nødvendig må håndvask/hånddesinfisering gjennomføres mellom kontakt med hver utøver.Utøverne holder seg til sin faste treningsgruppe.
- Unngå å blande utøvere fra forskjellige treningsgrupper.
- Reduser kontakt mellom skolekohorter i trening der det er mulig.
- Treningene skal foregå på faste steder, både innendørs- og utendørsaktiviteter.
- Unngå kontaktøvelser.
- Hvis mulig, unngå bruk av garderober.
- Er man forkjølet eller føler seg uvel, møter man ikke til trening, men blir hjemme! Alle som har symptomer på korona bør teste seg.
- Trenere bør holde én, gjerne to meter avstand til utøverne.
- Trenere som ikke kan overholde minst én, gjerne to meter avstand til utøverne, skal bruke munnbind (obs: munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak eller avstandskrav) - (Her ønsker NIL at ALLE benytter munnbind, utenom barn/unge i aktivitet).
- Foresatte anmodes om å ikke oppholde seg i fellesarealer tilknyttet fritidsaktiviteter.
- Kamper og arrangement for barne- og ungdomsidretten er ikke tillatt.
- Toppidretten kan gjennomføre kamper, men uten tilskuere.


Trening for voksne:

Hensikten med forskriften er å redusere mobilitet og den fysiske kontaktflaten for voksne.
•    Innendørs trening for voksne over 20 år er ikke tillatt. (men tillates for personer med funksjonsnedsettelser og særlig sårbare grupper).
•    Idrettslagene oppfordres til også å stanse utendørs breddeidrett for voksne.
•    All utendørs aktivitet forutsetter at man holder minst én, gjerne to meter avstand til andre under hele aktiviteten.
•    Individuell opptrening/rehabilitering etter skade og sykdom med fysioterapeut eller personlig trener er tillatt. Helsevurdering anbefales.

Avhengig av smittesituasjonen, kan endringer komme på kort varsel. Her på kommunens nettsider finner du oppdatert informasjon om hvilke regler som gjelder for Asker. Her finner du også nyttige spørsmål og svar.

 

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KOMMUNALE LOKALER

 

NASJONALE RETNINGSLINJER SKAL FØLGES:
•    Folkehelseinstituttets råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter.
•    Helsedirektoratets smittevernveiledere for idrett.
•    Folkehelseinstituttets råd og veiledning om arrangementer, samlinger og aktiviteter for kultur og idrett.
Det foreligger også egne retningslinjer fra ulike forbund både innen kultur og idrett. Dersom de ulike retningslinjene ikke sier det samme, er det alltid den strengeste for ditt område som gjelder.

 

FOR ALLE GJELDER DISSE HENSYN:
-   
Hold avstand.
-    Sørg for god håndhygiene.
-    Ikke besøk anlegg/arenaer/lokaler for trening eller aktivitet dersom du har symptomer på luftveissykdom (også lette symptomer).
-    Test deg dersom du har symptomer på korona.

 

RENHOLD SOM MÅ IVARETAS AV BRUKER  
Leietagere som skal bruke lokaler og utstyr må selv rengjøre følgende etter bruk:
•    Dørhåndtak begge sider
•    Lysbryter
•    Stoler og bord som har vært i bruk
•    Gulv der hvor det er sølt etc.
•    Andre aktuelle kontakt/berøringspunkter i rommet
•    Dersom garderober/dusj benyttes skal kontaktpunkter vaskes/desinfiseres etter hver gruppe.

Microfiberklut og vann er nok. Alternativt papir og såpevann hvis det ikke kan brukes microfiber.

Alle skal vaske/desinfisere hender når man ankommer og når man forlater bygget samt mellom kontakt med hver utøver.


BESØKSPROTOKOLL/DELTAGERLISTE
Det skal føres oversikt over deltagere/besøkende for hver trening/øving/aktivitet.
Foresatte skal registrere seg i besøksprotokoll dersom det er nødvendig å følge barn i garderobe/hall/lokale for hjelp med påkledning/utstyr. Daglige registreringer og besøksprotokoll skal oppbevares i 10 dager for mulig smittesporing.

VED MISTANKE OM SMITTE
Folkehelseinstituttets veiledning ved mistanke om smitte.

OPPMØTE 


Klubber og idrettslag må organisere oppmøter til, og avreise fra, trening på en slik måte av det unngås møtene trafikk mellom gruppene i hallene. Det skal til enhver tid være minimum 2 meter avstand mellom gruppene.

Kalender

September
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket