Her er reglene du skal følge for å kunne trene trygt!

Nesøya Idrettslag har valgt å åpne deler av anlegget for egentrening. Det er mange regler å forholde seg til, hvis du ønsker å benytte idrettsanlegget vårt til trening. Her har vi samlet alle reglene som gjelder.

2020-04-14
Torunn

Myndighetene og særforbundene kom med nye retningslinjer 6. og 7. mai.

Vi venter på Asker Kommunes behandling av de nye reglene, før vi gjør endringer i NILs praksis.

 

Dette er reglene som styrer fysisk aktivitet i idrettsanlegg:

 • Helsedirektoratets smittevernregler
 • Idrettsforbundets retningslinjer
 • Asker kommunes regler
 • Norges fotballforbund
 • Norges tennisforbund
 • Norges Friidrettsforbund
 • Norges Seilforbund

 

HELSEDIREKTORATET

Følgende arrangementer er forbudt: 

 1. kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes
 2. idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes.

Forbudet gjelder for hele landet med mindre annet særskilt blir bestemt.

Regjeringen har besluttet at forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.

Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

Forbudet innebærer at det som utgangspunkt ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet. Dette må forstås ut fra et smittevernperspektiv.

Forbudet innebærer videre at lag og foreninger m.v. ikke skal arrangere for eksempel kamper, stevner eller turneringer som samler mange, eller som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr eller garderober.

Forbudet gjelder både utendørs og innendørs aktiviteter.

Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes.

Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes.

Særlig om risiko for smitte ved idrettsaktiviteter

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

 1. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
 3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte. En kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet viser at smitte i hovedsak kan spores tilbake til direkte eller indirekte fysisk kontakt.

Forbud mot organisert idrettsaktivitet hvor smitteverntiltak og fysisk avstand ikke kan sikres, vil kunne bidra til hindre smitte.

Det legges til grunn at man er smittsom i en tid før man utvikler symptomer, noe som kan ha betydning i en treningssituasjon med tung pust og nærhet til andre. Mange andre aktiviteter og idretter er forbundet med bruk av utstyr eller delte fasiliteter, som kan værevanskelig å holde smittefrie.

Helsedirektoratets sider

 

NORGES IDRETTSFORBUND

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

NIFs anbefalinger for utøvelse av idrettsaktiviteter

 

ASKER KOMMUNE

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst to meters avstand, og det ikke er mer enn fem personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksen til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

På fotballbaner i Asker gjelder følgende begrensninger på antall i samtidig aktivitet:

 • 11’er-baner: maks fire grupper på fem personer
 • 7’er-baner: maks to grupper på fem personer
 • Ballbinger: maks en gruppe på fem personer
 • Hver gruppe på fem må holde seg innenfor et avgrenset område.

Alle innendørsanlegg i kommunen holder stengt.

Se Asker Kommunes nettsider

 

NORGES FOTBALLFORBUND

Fotballens kronavettregler

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og klubborganisert.

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge.
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen.
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes

Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

 

Når det gjelder punktet «ikke ta ballen med hendene», er nå følgende spesifisert for keepere:

 • Kun en person pr femmer-gruppe kan ta på ballene gjennom hele økta. Dette betyr at det er rom for at en person kan være keeper, men da er det altså kun denne keeperen som skal håndtere ballen(e) med hendene før, underveis i og etter økta.
 • Eventuelle keepere må bruke egne keeperhansker – og keeperen kan verken spytte i hanskene eller ta seg i ansiktet før, under eller etter aktiviteten.
 • Følgende er IKKE i tråd med anbefalingene:

- Keepertrening med to eller flere keepere.

- Skuddleiker med rullerende keeperbytte.

- Keepertrening hvor også keepertrener benytter hendene.

- Aktivitet hvor andre enn keeperen blir nødt til å ta opp ballen med hendene. Eks: hvis ballen havner ute i en busk, så er det kun keeperen, og ikke skytter som kan hente ut denne med hendene.


Fotballens-koronavettregler

 

NORGES TENNISFORBUND

Koronavettregler for tennis og padel per 6. april 2020

• Kun friske personer uten symptomer kan spille og generelle smittevernsregler skal følges
• Totalt kan det kun være 5 personer i en gruppe inkludert ansvarlig voksen, trener/leder
• Ved flere grupper samtidig bør det være minimum 5 meter mellom hver gruppe (annenhver bane)
• Det må alltid være minimum 2 meter mellom hver spiller
• Det bør kun spilles singelspill, doublespill kun dersom man er i samme husstand
• Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr
• En bør unngå berøring av ball, dvs ikke spille med serve
• Ball bør tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket/fot og settes i gang uten berøring av hand
• Dersom ballen berøres fysisk kan det kun gjøres av en og samme person under hele treningen
• Berøring av ball er ok for spillere fra samme husstand
• Det bør brukes antibac (eller såpevann) til handvask både før, under og etter trening
• Garderober/toaletter bør ikke benyttes og bør være fysisk avstengt. Husk å ta med drikke hjemmefra
• Alle må forholde seg til lokale regler definert av klubb

 

NESØYA IL TENNIS KORONAVETT-REGLER

Banen skal ALLTID bookes i MATCHi i forkant, vi har kun åpnet våre tre utebaner. (Boblen er fortsatt lukket)
·       Kun friske personer uten symptomer kan spille og generelle smittevernsregler skal følges
·       Kun spill på banen for betalende NIL Tennis medlemmer, ikke medlemmer får ikke tilgang
·       Medlemskap kan kjøpes i Matchi. Ta kontakt på tennis@nesoyail.no eller Katja: 91818346 ved spørsmål rundt medlemskap
·       Vi åpner nå også for spill utenfor egen husstand men altså kun for medlemmer
·       Det bør kun spilles singelspill, doublespill kun dersom man er i samme husstand
·       Maks 5 personer per bane i en gruppe inklusive trener ved organisert trening
·       Har man ingen fra samme husstand å spille med kan man booke bane for å serve
·       Ball bør tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket/fot og settes i gang uten berøring av hand
·       Det er ikke tillatt a? berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr
·       En bør unnga? berøring av ball, dvs ikke spille med serve
·       Alle baller og eget utstyr må plukkes opp før man forlater banen
·       Banene må kostes etter spill, bruk egne hansker.
·       Banen må vannes jevnlig dersom den er tørr, bruk egne hansker
·       Spillere skal ikke sitte på benker på banen eller utenfor banen og ingen skal ta på utstyr eller plukke opp baller som har blitt liggende igjen på banen.
·       Alle skal avslutte spill fem på hel time og forlate banen så raskt som mulig.
·       Spillere som kommer for å spille skal vente utenfor banen til de som skal avslutte spill har forlatt banen. 
·       Hold alltid 2 meters avstand til personer utenfor husstanden på banen
·       Barn som spiller skal alltid ha følge med en voksen person fra husstanden.
·       Det bør brukes Antibac til handvask ba?de før, under og etter trening
·       Smitteforebyggende tiltak som god hånd- og hostehygiene skal følges.
·       Garderober og toaletter vil være stengt.
·       Vakter/stikkprøver vil bli satt opp for at alle følger disse reglene. 
·       Brudd på regler kan resultere at anlegget lukkes med meget kort varsel

Dersom NTF eller Asker Kommune kommer med andre retningslinjer, vil våre regler også endres.
 
Vi minner om at alle medlemmer må følge Smittevernsloven, og dersom vi som klubb ikke makter å overholde dette så kan vi komme å lukke ned igjen med kort varsel. Norges Tennisforbund vil fremover ha tett dialog med Helsedirektoratet/NIF om forholdet rundt utstyr og baller. Vi oppfordrer til slutt alle medlemmer til å følge reglene fra Helsedirektoratet. Hvis ikke vil man ødelegge for hele idretten ved at det kommer nye innstramminger.

Tennisforbundets koronasider

 

NORGES FRIIDRETTSFORBUND

Vedtatte kjøreregler

Ut over de generelle reglene fra NIF har NFIF vedtatt følgende idrettsspesifikke koronavettregler. Noen av de viktigste bestemmelsene vil gå igjen i begge regelsettene. Regelverket gjelder både innendørs og utendørs:

 • Organisert trening kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt fem personer. Trener inngår i dette antallet. Det kan imidlertid være flere grupper på et anlegg så lenge avstandsbestemmelsene overholdes. NFIF anbefaler at man holder en så stor avstand som mulig mellom gruppene, og minimum 10 meter. Dersom sentrale eller lokale helsemyndigheter kommer med eller har strengere regler eller retningslinjer når det gjelder avstand gjelder disse.
 • Smittevernreglene skal overholdes; både nasjonale og lokale regler. Det vil i hovedsak si ingen nærkontakt, og en minimumsavstand på to meter mellom personer.
 • Ved desinfisering av utstyr skal det enten brukes sprit eller en klorin-blanding med blandingsforhold en del klorin og ti deler vann. Vask av idrettstøy etter aktivitet bør skje på minst 60 grader.
 • En trener bør ikke rullere mellom grupper, men holde seg til en gruppe.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke benyttes offentlig transport til trening.
 • Ingen bruk av garderober eller dusjanlegg tillates.
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta i noen form for aktivitet.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på desinfiseringsmidler med sprit og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Ved eventuell bruk av alle typer utstyr er den generelle regelen at utstyret kun kan berøres av en person.

Dette betyr blant annet spesifikt at:

 • Trening med kastredskaper bør gjennomføres med eget utstyr. Kun den som bruker et kastredskap kan hente dette ute i kastfeltet. Alt utstyr skal desinfiseres før og etter bruk. Ved bruk av klubbens utstyr skal dette desinfiseres før og etter bruk og kun brukes av en utøver på en treningsøkt.
 • Hvis det brukes startblokker må disse desinfiseres før og etter bruk. En startblokk kan kun brukes av en utøver på samme økt.
 • Hekker kan benyttes hvis de kun flyttes/justeres av en og samme person som bruker engangshansker. Hvis noen har egne hekker/plasthekker kan dette benyttes, men da kun av den som har de med – med samme regler for bruk som for kastredskap.
 • Angående bruk av lengdegrop så svarer Helsedirektoratet at det ikke er knyttet smitterisiko ved bruk av dette.
 • For stav og høyde må utøvere disponere egen presenning som dekker hele matten. Kun en utøver kan hoppe på en presenning. Denne må desinfiseres før og etter bruk.

Lykke til med trening i tråd med smittevernsbestemmelsene. Ta ansvar!

LES MER PÅ FRIIDRETTSFORBUNDETS NETTSIDER

 

NORGES SEILFORBUND

Koronavettregler for seilere

Med NIFs regler som grunnlag og utgangspunkt har Norges Seilforbund lagd seks regler som vi anmoder alle seilere, seilforeninger og klasseklubber å følge når det skal tilrettelegges for trening og aktivitet – eller om man seiler på egenhånd:

 1. Seiling med enmannsjoller, seilbrett og soloseiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke.
 2. Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre, sjøsette og ta opp sine båter (ellers overholdes ikke 2-meters regel)
 3. Benytter trener felles RIB/sikringsbåt, skal den såpelegges eller desinfiseres på en annen hensiktsmessig måte på alle flater. Vasking skal skje før og etter bruk. Såpe som benyttes skal være nedbrytbar og må ligge på flatene i mer enn 30 sekunder
 4. Brukes klubbeide seiljoller, skal disse behandles på sammen måte som RIB/sikringsbåt.
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten:
  - Viktig å ha god tilgang på antibac og/eller såpe og vann.
  - Reduser kontaktflatene, som for eksempel dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 6. Norges Seilforbund anbefaler i størst mulig grad lokal seiling.

Disse reglene er utarbeidet i samarbeid med ro- og padleforbundet slik at vi alle som ferdes til vanns har en felles forståelse. Husk at det aller viktigste er å ha god håndhygiene, hoste i albuen, holde to meters avstand og ikke være i grupper større enn fem personer.

Koronavettregler for seilere

 

NORGES HÅNDBALLFORBUND

Håndballens egne koronavettregler kan oppsummeres i tre punkter:

1. Den nasjonale dugnaden for å bekjempe koronaviruset skal være hovedprioritet.
2. Tradisjonell håndballaktivitet med kast av ball mellom personer, må unngås.
3. Alle klubber skal respektere retningslinjene fra Helsedirektoratet som er gitt for gjennomføring av idrettsaktivitet.

 

 

NIL PRESISERER:

 • Ingen har tilgang til klubbhus, toaletter, garderober eller ballrom, dette gjelder også trenere og lagledere som disponerer nøkkel
 • Alle skal benytte eget utstyr, det er ikke tillatt å benytte klubbens baller og utstyr
 • Det er mulig å trene med samme ball så lenge den IKKE tas i med hender eller hode
 • Basketkurvene kan benyttes når man spiller kun med egen ball, det er ikke lov å dele samme ball
 • Om man er i tvil skal ikke aktiviteten igangsettes.

 

GOD TRENING!

Kalender

Januar
MTOTFLS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Aktiviteter

31.01.2022
CAMP NESØYA NYE deltagere 4 januar- april 2022

14:00 - 17:00

Nesøya IL

31.01.2022
Friidrett 2 (2010-2011) vintersesongen 2021/2022

20:00 - 21:00

Nesøya IL

01.02.2022
Friidrett 1 (2012-2013) vintersesongen 2021/2022

16:30 - 17:30

Nesøya IL

02.02.2022
TALENT NESØYA NYE deltagere onsdag barn 2009 og eldre jul til påske

14:00 - 16:00

Nesøya Il

02.02.2022
Allidrett vinter 2021 /2022(2015/2016/2017)

16:30 - 17:30

Nesøya IL

02.02.2022
Friidrett 3 (2009 og eldre) vintersesongen 2021/2022

17:30 - 18:30

Nesøya IL

04.02.2022
FUTSAL vinter 2021/2022

17:00 - 21:00

Nesøya Idrettshall

04.02.2022
TENNISMORO FOR NYE BARN jul til påske 2022 (3-6år) og (6-9 år)

17:00 - 18:00

Nesøya Il Tennis