Årsmøter

 

Årsmøtet er Nesøya Idrettslags høyeste besluttende organ. Alle har adgang til årsmøtet med talerett. Alle betalende medlemmer over 15 år har stemmerett. Det er ikke anledning til å avgi stemmer ved fullmakt.

 

Tid

Årsmøtet avholdes hvert år innen 1. april.

Sted

Årsmøtet avholdes i Klubbhuset, Nesøya Idrettspark, Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya,

Årsmøtet 2020 avholdes digitalt.

 

ÅRSMØTET I 2020 BLE AVHOLDT DIGITALT  TORSDAG 16. APRIL 2020 KL. 1900

 

AGENDA

  1. Godkjenne de fremmøtte/stemmeberettigede representantene.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle idrettslagets årsmelding herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand for 2019
  6. Vedta idrettslagets budsjett for 2020
  7. Fastsette medlemskontingent for 2021
  8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  9. Gi styret myndighet til å beslutte tiltak rundt økonimiske disposisjoner etter korona-krisen
  10. Valg

 

Innmelding av saker

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Frist for innmelding for 2020 er onsdag 4. mars 2020. Endelig agenda og sakspapirer legges ut her innen onsdag 11. mars 2020. Frist for publisering av agenda og møtepapirer er en uke før årsmøtet.

 

ÅRSMØTEPAPIRER 2020

Sak 4: Styrets beretning 2019

Sak 5: Regnskap 2019

Sak 6: Budsjett 2020

Sak 8: Organisasjonsplan

Sak 10: Valgkomitees innstilling

 

ÅRSMØTEPAPIRER 2019

Innkalling til ordinært årsmøte i Nesøya Idrettslag 2019

Sak 4 - Behandle idrettslagets årsmelding herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 5 - Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand for 2018

Sak 5 - Revisors beretning

Sak 6 - Vedta idrettslagets budsjett for 2019

Sak 8 - Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 9 - Behandle sak vedrørende innkreving av idrettslaget inntekter

Sak 11 - Valgkomiteens innstilling NIL 2019


 

ÅRSMØTEPAPIRER 2018

Innkalling med agenda til ordinært arsmote i Nesoya Idrettslag 2018

Årsmøte sak 4 - Styrets årsberetning

Årsmøte sak 5 - Regnskap

Årsmøte sak 6 - Budsjett 2018

Årsmøte sak 8 - Organisasjonsplan

Årsmøte sak 9 - Sportsplan for Nesøya IL Fotball

Årsmøte sak 10.1 - Kvalitetsklubb 2019

Årsmøte sak 10.2 - Eie-leie anlegg

Åsmøte - Valgkomiteens innstilling

 

ÅRSMØTEPAPIRER 2017

Agenda årsmøte 2017

Årsmøte sak 4 - Styrets årsberetning 2016

Årsmøte sak 5 - Årsregnskap 2016

Årsmøte sak 5 - Revisors beretning 2016

Årsmøte sak 6 - Budsjett 2017

Årsmøte sak 7, 8, 9, 10

Årsmøte sak 11 - saksunderlag

Årsmøte sak 11 - Business Case

Årsmøte sak 13 - Valgkomiteens innstilling 2017

 

ÅRSMØTEPAPIRER 2016

Innkalling

Agenda

Styrets årsberetning 2015

Årsregnskap 2015

Revisors beretning 2015

Budsjett 2016

Budsjett 2016 presentasjon

Sak 7, 8 og 9

Revidert lov (vedtekter) for Nesøya Idrettslag 2016

Valgkomiteens innstilling 2016

 

VEDTEKTER

Lov for Nesøya Idrettslag revidert årsmøtet 2017

 

ORGANISASJONSPLAN

Organisasjonsplan

 

ÅRSRAPPORTER

Les våre årsrapporter her!

 

REFERATER ÅRSMØTER

År Fil
2020

Protokoll Årsmøte NIL 2020

2019

 

Protokoll Årsmøte NIL 2019

 

2018

Protokoll Årsmøte NIL 2018

2017

Protokoll Årsmøte NIL 2017

2016 Protokoll Årsmøte NIL 2016
2015  
2014

Protokoll Årsmøte NIL 2014

2013

Protokoll Årsmøte NIL 2013

2012

Protokoll Årsmøte NIL 2012

 

Se våre årsrapporter her!