Torunn 2020-10-21 15:23:56

NIL økonomihåndbok

NIL har over tiden innarbeidet gode rutiner på budsjettering, regnskapsføring, attestering, fakturering, innbetalinger og utbetalinger. Våre rutiner og overordnede føringer for regnskap og økonomistyring ble nedfelt i NIL økonomihåndbok i juni 2019. Økonomihåndboken skal være retningsgivende for alt økonomiarbeid i klubben og fungere som oppslagsverk for alle som jobber med økonomi.

 

NIL økonomihåndbok