Styrende dokumenter Nesøya Idrettslag

 

2.1 Nesøya Idrettslags lover

Lovene er idrettslagets overordnede styrende dokument som godkjennes av årsmøtet.

Lovene er i samsvar med Norges Idrettsforbunds lover, og er godkjent av NIF.

 

Lov for Nesøya Idrettslag revidert årsmøtet 2017

 

 

2.2 Nesøya Idrettslags organisasjonsplan

Organisasjonsplanen beskriver idrettslaget organisering, roller, ansvar og fullmakter og godkjennes av årsmøtet.

 

Organisasjonsplan

 

2.3 Plan for økonomistyring

Plan for økonomistyring regulerer regler, rutiner og ansvar for styring av idrettslagets økonomi.

Planen godkjennes av hovedstyret.

 

2.4 Politiattester

Nesøya idrettslag følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer vedrørende politiattester.

Alle ansatte og frivillige med verv i Nesøya Idrettslag skal fremvise gyldig politiattest.

Det er en enkel prosedyre du må følge for å søke, linker og veiledning finner du her!