Visjon og verdier Nesøya Idrettslag

1. Visjon og verdier for Nesøya Idrettslag

 

1.1 Visjon

MITT IDRETTSLAG FOR LIVET

 

1.2 Verdier

GLEDE - VENNSKAP - INKLUDERING - TRYGGHET - RESPEKT