Torunn 2015-11-17 15:19:39

Årsmøter og årsrapporter

 

Årsmøtet er Nesøya Idrettslags høyeste besluttende organ. Alle har adgang til årsmøtet med talerett. Alle betalende medlemmeer over 15 år har stemmerett. Det er ikke anledning til å avgi stemmer ved fullmakt.

 

Tid

Årsmøtet avholdes hvert år innen 1. april.

Sted

Årsmøtet avholdes i Klubbhuset, Nesøya Idrettspark, Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya

 

NESTE ÅRSMØTE ER ONSDAG 12. MARS 2019 KL. 1900

 

  1. Godkjenne de fremmøtte/stemmeberettigede representantene.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle idrettslagets årsmelding herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand for 2018
  6. Vedta idrettslagets budsjett for 2019
  7. Fastsette medlemskontingent for 2020
  8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  9. Behandle innkomne forslag og saker
  10. Valg

 

Innmelding av saker

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Frist for innmelding for 2019 er tirsdag 26. februar 2019. Endelig agenda og sakspapirer legges ut her onsdag 5. mars 2019.

 

ÅRSMØTEPAPIRER 2019

Frist for publisering av agenda og møtepapirer er en uke før årsmøtet.

 

ÅRSMØTEPAPIRER 2018

Innkalling med agenda til ordinært arsmote i Nesoya Idrettslag 2018

Årsmøte sak 4 - Styrets årsberetning

Årsmøte sak 5 - Regnskap

Årsmøte sak 6 - Budsjett 2018

Årsmøte sak 8 - Organisasjonsplan

Årsmøte sak 9 - Sportsplan for Nesøya IL Fotball

Årsmøte sak 10.1 - Kvalitetsklubb 2019

Årsmøte sak 10.2 - Eie-leie anlegg

Åsmøte - Valgkomiteens innstilling

 

ÅRSMØTEPAPIRER 2017

Agenda årsmøte 2017

Årsmøte sak 4 - Styrets årsberetning 2016

Årsmøte sak 5 - Årsregnskap 2016

Årsmøte sak 5 - Revisors beretning 2016

Årsmøte sak 6 - Budsjett 2017

Årsmøte sak 7, 8, 9, 10

Årsmøte sak 11 - saksunderlag

Årsmøte sak 11 - Business Case

Årsmøte sak 13 - Valgkomiteens innstilling 2017

 

ÅRSMØTEPAPIRER 2016

Innkalling

Agenda

Styrets årsberetning 2015

Årsregnskap 2015

Revisors beretning 2015

Budsjett 2016

Budsjett 2016 presentasjon

Sak 7, 8 og 9

Revidert lov (vedtekter) for Nesøya Idrettslag 2016

Valgkomiteens innstilling 2016

 

VEDTEKTER

Lov for Nesøya Idrettslag revidert årsmøtet 2017

 

ORGANISASJONSPLAN

Organisasjonsplan

 

ÅRSRAPPORTER

År Leseversjon
Vedlegg
 2017    

ÅRSRAPPORT 2017

2016

ÅRSRAPPORT 2016

ÅRSRAPPORT 2016

2015  

ÅRSRAPPORT 2015

 
2014    ÅRSRAPPORT 2014
2013    ÅRSRAPPORT 2013

 

REFERATER ÅRSMØTER

År Fil
2018

Referat Årsmøte NIL 2018

2017

Referat Årsmøte NIL 2017

2016 Referat Årsmøte NIL 2016
2015  
2014

Referat Årsmøte NIL 2014

2013

Referat Årsmøte NIL 2013

2012

Referat Årsmøte NIL 2012