Torunn Breilid 2015-11-17 15:19:39

Årsmøter og årsrapporter

 

Årsmøtet er Nesøya Idrettslags høyeste besluttende organ. Alle har adgang til årsmøtet med talerett. Alle betalende medlemmeer over 15 år har stemmerett. Det er ikke anledning til å avgi stemmer ved fullmakt.

 

Tid

Årsmøte avholdes hvert år innen 1. april.

Sted

Årsmøte avholdes i Klubbhuset, Nesøya Idrettspark, Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya

 

ÅRSMØTE ONSDAG 15. MARS 2017 KL. 1900

 

1. Godkjenne de fremmøtte/stemmeberettigede representantene.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle idrettslagets budsjett for 2017

7. Fastsette medlemskontingent for 2018

8. Valg av revisor

9. Behandle idrettslagets lov/vedtekter og organisasjonsplan, herunder endringer i sammensetningen i Hovedstyret.

10. Behandle forslag fra styret om å refinansiere Nesøya Idrettslag sin langsiktige gjeld

11. Behandle forslag fra styret om å investere i nytt sekreteriat/ garderobe for Tennis

12. Behandle innkomne forslag og saker

13. Valg

 

ÅRSMØTEPAPIRER 2017

Agenda årsmøte 2017

Årsmøte sak 4 - Styrets årsberetning 2016

Årsmøte sak 5 - Årsregnskap 2016

Årsmøte sak 5 - Revisors beretning 2016

Årsmøte sak 6 - Budsjett 2017

Årsmøte sak 7, 8, 9, 10

Årsmøte sak 11 - saksunderlag

Årsmøte sak 11 - Business Case

Årsmøte sak 13 - Valgkomiteens innstilling 2017

 

Innmelding av saker

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Frist for innmelding i år er 28. februar 2017. Endelig agenda og sakspapirer legges ut her 8. mars 2017.

 

ÅRSMØTEPAPIRER 2016

Innkalling

Agenda

Styrets årsberetning 2015

Årsregnskap 2015

Revisors beretning 2015

Budsjett 2016

Budsjett 2016 presentasjon

Sak 7, 8 og 9

Revidert lov (vedtekter) for Nesøya Idrettslag 2016

Valgkomiteens innstilling 2016

 

VEDTEKTER

Lov for Nesøya Idrettslag revidert årsmøtet 2017

 

ORGANISASJONSPLAN

Organisasjonsplan

 

ÅRSRAPPORTER

År Leseversjon
Vedlegg
     

2016

ÅRSRAPPORT 2016

ÅRSRAPPORT 2016

2015  

ÅRSRAPPORT 2015

 
2014

ÅRSRAPPORT 2014

 
2013

ÅRSRAPPORT 2013

 

 

REFERATER ÅRSMØTER

År Fil
2017

Referat Årsmøte NIL 2017

2016 Referat Årsmøte NIL 2016
2015  
2014

Referat Årsmøte NIL 2014

2013

Referat Årsmøte NIL 2013

2012

Referat Årsmøte NIL 2012