Nesøya Idrettslag

NIL ønsker å gi barn og unge et allsidig treningstilbud etter følgende plan

Barn 3 - 5 år Lek i gymsal
Barn 5 - 9 år Allsidig grunnleggende bevegelsesskolering
Barn 10 - 14 år Begynnende spesialtrening
Ungdom Utdypning av spesialtrening

Ved å gi barn muligheter til å utforske, prøve og trene på ulike idrettsøvinger med forskjellige bevegelsesmønstre, vil kunne gi dem allsidig bevegelseserfaring og et godt grunnlag ofr senere spesialisering.

Skape tilbud på barns premisser

Det er de voksne som tilrettelegger idrettstilbudet for barn. Det er de voksnes tanker, ønsker, forventninger og ambisjoner som kommer til syne i aktivitets-konkurransetilbudet som gis. Tilbudene skal gi barn glede og positive opplevelser.

Hindre for tidlig spesialisering

En tidlig spesialisering med trening utelukkende i ensidige bevegelesmønstre, vil som regel bety stopp i den idrettslige utviklingen på et relativt lavt alderstrinn. Allsidig påvirkning i ung alder vil føre til en senere prestasjonsutvikling, utøveren vil nå toppen senere, men forbli aktiv lengre.

Stimulere til varig interesse for idrettslig aktivitet

Et allsidig og variert tilbud vil bidra til å motivere flere til å begynne med idrett og til og med fortsette med idrett og fysisk aktivitet også utover barneårene.
Aktivitetene skal omfatte trimtilbud for unge og voksne. Tilbudene skal bygge på medlemmenes behov og initiativ til aktiviteter. Vi vil arrangere årlige idrettsmerkeprøver for unge og voksne.