Velkommen til verv i NIL!

 

Nesøya Idrettslag ønsker å tilby et aktivt og positivt oppvekstmiljø, en identitet og et fellesskap for barn og unge på Nesøya. For å få til dette er vi avhengig av frivillig innsats fra mange foreldre, ungdom og voksne.

Vi ønsker alle velkommen til å ta et verv i idrettslaget. Som frivillig i NIL vil du bli del av en engasjert gjeng, mange ildsjeler og positive krefter. Administrasjonen, hovedstyre og gruppestyrene vil legge tilrette slik at du skal få gode vilkår for å gjøre en innsats.

 

Klubben har, og trenger flere, frivillige til mange ulike jobber:

 • Trenere og lagledere for fotball, håndball, friidrett og seiling
 • Foreldrekontakter for tennis
 • Ledere, nestledere, økonomiansvarlige, markedsansvarlige, infromasjonsansvarlige, arrangementsansvarlige, materialansvarlige, anleggsansvarlige og styremedlemmer i hovedstyre og gruppestyrer
 • Kioskansvarlig, kjøkkenansvarlig, dugnadsansvarlig, sponsoransvarlig,
 • Ingeniører, arkitekter, håndverkere, økonomer, markedsførere, designere, kunstnere, fotografer..

Har du et talent, en kompetanse, egenskaper og ressurser som du kan dele med oss - ta kontakt!

 

Du får

 • en positiv fritid
 • givende kontat med barn
 • mange gode kollegaer
 • introduksjonshefte med informasjon
 • oppfølging og informasjon underveis
 • relevant opplæring og kursin
 • årsfest med kollegaer

 

Valgkomite

Funksjon Navn Telefon Epost
Leder Heidi Robertson 92 28 22 59

robertson.heidi@yahoo.no

Medlem Janicke Buck 95 74 33 22

janicke@blenderagency.com

 

POLITIATTEST

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Norges Idrettsforbund har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Alle frivillige og ansatte, ulønnede og lønnede innenfor barneidrett i NIL skal derfor fremvise politiattest.
Hvis du ikke har fremvist attest tidligere, eller har en ny rolle i NIL, skal du fylle ut en elektronisk søknad om politiattest.

 

ELEKTRONISK SØKNAD

 

Slik gjør du:

1. Du trenger en av følgende innloggingsmetoder: MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides

2. Fyll ut skjemaet

3. Fyll ut og legg ved vedlagte NIL Bekreftelse-pa-formal-med-politiattest

    Her skal du fylle ut navn, fødselsnummer og stillingsbeskrivelse (eks lagleder/trener)

4. Send inn skjemaet

5. Når du har mottatt politiattesten, skal denne fremvises eller sendes til post@nesoyail.no evt på mms til 90997978.

 NIL sletter eller makulerer alle mottatte politiattester etter at den er registrert forevist, ihht gjeldende regler.

 

Veiledning til elektronisk søknad om politiattest

Lurer du på noe vedr. politiattest og idrettslag, kan du lese mer på Idrettsforbundets sider.