Booke klubbhus

Velkommen til klubbuset vårt!

Klubbhuset ligger sentralt til midt i Nesøya Idrettspark, med gode parkeringsforhold rett ved. Huset inneholder stue, kjøkken, toaletter, kontorer for administrasjonen i venstre del og garderober, dusjer og toaletter i høyre del.

Vi leier ut klubbhuset med stue, kjøkken og toaletter til samlinger, årsmøter, foreldremøter, lagledermøter, trenermøter o.l.

Ved leie av baner eller anlegg forøvrig, inngår tilgang til garderober, dusjer og toaletter i høyre del.

Klubbhuset kan reserveres av alle lag, grupper og styrer i klubben:til møter, kurs, avslutninger, foreldremøter etc. Slik bruk er gratis.

Klubbhuset kan også leies av eksterne for bruk til årsmøter, kurs etc. Leiepriser finnes nedenfor.

Idrettslaget leier ikke ut til sosiale arrangementer, barnebursdager, fester eller arrangementer med alkoholservering.

 

Pris for leie

Kr. 1000,-  for en kveld inkl. vask.

Kr. 2000,- for en hel dag inkl. vask.

Depositum kr. 1000,- tilbakebetales ved avsluttet arrangement.

Alle leietakere skal underskrive en skriftlig kontrakt og motta informasjon om ordensregler som leietaker står ansvarlig for at brukerne følger. Leietaker henter selv lånenøkkel i forkant av arrangementet, nøkkelen skal leveres tilbake når lokalene forlates.

Bruk er gratis for klubbens lag og styrer.

 

Mal leieavtale klubbhus

Regler for leie av klubbhus

Kryssliste for forlating av klubbhus

 

Kontakt

post@nesoyail.no

Torunn 2018-12-19 19:39:26

Februar

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
        1.

2.

Samarbeidscamp

3.

Samarbeidscamp

4.

5.

1930-2200

Styremøte NIL

6. 7. 8.

9.

1430 - 1800

Fornebu FK

10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25.

26.

1700 - 2200

Trenerveileder-samling

27.

1830 - 2000

Talent Nesøya

28.

1900 - 2100

Verdimøte NIL

     
Torunn 2018-12-19 19:41:13

Mars

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
        1. 2. 3.
4.

5.

1900-2200

Styremøte fotball

6.

1700 - 1800

Idrettsungdom Nesøya

7. 8. 9. 10.
11.

12.

1900 - 2200

Årsmøte NIL

13.

14. 15. 16. 17.
18. 19.

20.

1700 - 2000

Talent Nesøya Fotball

21. 22. 23. 24.
25.

26.

1730 - 1930

G8 Fotball

27.

1830 - 2000

Talent Nesøya Fotball

2000 - 22000

G13 Fotball

28.

29.

1900 - 2400

Fornebu FK

30.

Hele dagen

Fornebu FK

31.

Hele dagen

Fornebu FK

Torunn 2018-12-19 19:43:09

April

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
1.

2.

1700 - 2200

Barnefotballkveld

3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26.

27.

Vårcamp Fotball

28.

Vårcamp Fotball

29. 30.