Booke klubbhus

Velkommen til klubbuset vårt!

Klubbhuset ligger sentralt til midt i Nesøya Idrettspark, med gode parkeringsforhold rett ved. Huset inneholder stue, kjøkken, toaletter, kontorer for administrasjonen i venstre del og garderober, dusjer og toaletter i høyre del.

Vi leier ut klubbhuset med stue, kjøkken og toaletter til samlinger, årsmøter, foreldremøter, lagledermøter, trenermøter o.l.

Ved leie av baner eller anlegg forøvrig, inngår tilgang til garderober, dusjer og toaletter i høyre del.

Klubbhuset kan reserveres av alle lag, grupper og styrer i klubben:til møter, kurs, avslutninger, foreldremøter etc. Slik bruk er gratis.

Klubbhuset kan også leies av eksterne for bruk til årsmøter, kurs etc. Leiepriser finnes nedenfor.

Idrettslaget leier ikke ut til sosiale arrangementer, barnebursdager, fester eller arrangementer med alkoholservering.

 

Pris for leie

Kr. 1000,-  for en kveld inkl. vask.

Kr. 2000,- for en hel dag inkl. vask.

Depositum kr. 1000,- tilbakebetales ved avsluttet arrangement.

Alle leietakere skal underskrive en skriftlig kontrakt og motta informasjon om ordensregler som leietaker står ansvarlig for at brukerne følger. Leietaker henter selv lånenøkkel i forkant av arrangementet, nøkkelen skal leveres tilbake når lokalene forlates.

Bruk er gratis for klubbens lag og styrer.

 

Mal leieavtale klubbhus

Regler for leie av klubbhus

Kryssliste for forlating av klubbhus

 

Kontakt

post@nesoyail.no

Juni

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
         

1.

Hele dagen

NF Academy

1700 - 2200

Fotball G2005

2.

Hele dagen

NF Academy

3.

4.

1900 - 2100

Thunefeltet sameie

5.

1600 - 2000

Blaatimen - besøk av Stabæk

6. 7. 8. 9.
10.

11. 19.15-22 NiIL

tennis

12.

1830 - 2300

Nesøya Sommercup

13.

14.

1700 - ut dagen

Nesøya Sommercup

15.

Hele dagen

Nesøya Sommercup

16.

Hele dagen

Nesøya Sommercup

17.

1900 - 2200

Styremøte NIL

18.

19.

1700 - 1900

Trenermøte Sommercamps

20. 21.

22.

Hele dagen

NF Academy

23.

Hele dagen

NF Academy

24. 25.

26.

1730 - 2200

Nesøya Sommercup

27. 28. 29. 30.