Grønt kort Jr spillere opp til 20 år og Grønt klippekort Jr spillere som spiller 3t eller mer på kurs

Grønt kort er et tilbud til våre juniorspillere opp til 20 år som går på kurs på Nesøya IL Tennis  , og gir rett til å spille gratis på ledige baner i tennishallen.

Du kan benytte deg av ledig banetid, men kan ikke booke.

Alle spillere på banen skal ha Grønt kort for å ha rett til gratis spill.

Spillerne må gå av banen dersom andre som har booket banen skal spille.

Kortet er personlig.

Kortet kan ikke brukes ved spill med foreldre eller trener og er forbeholdt spill mellom juniorer.

 

Kritierier for gratis grønt kort:

- juniorspiller under 18 år i Nesøya Idrettslag

- har betalt trening og medlemskap i Nesøya IL Tennis

 

Grønt  rabatt  klippekort

Grønt kort klippekort er forbeholdt Jr spillere opp til 20 år som spiller 3 timer eller mer på kurs i Nesøya IL Tennis. Dette klippekortet kan Jr bruke sammen med foreldre/trener/andre men JR spilleren må være på banen.

Klippekortet kjøpes i Matchi og timer bookes i Matchi.

20 klipp koster 2000,-